F. F. & F., s.r.o. - spoločnosť poskytujúca služby vedenia účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy a ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo
www.fff.sk

1.dražobná, s.r.o. - spoločnosť zaoberajúca sa organizovaním dobrovoľných dražieb
www.1drazobna.sk